Preview Mode Links will not work in preview mode

Bloom


Nov 7, 2019

I disse år taler vi meget om is – og hvad der sker, hvis den smelter. Derfor er glaciologien – videnskaben om naturligt forekommende is – vigtig, når vi skal forstå sammenhængen mellem is og klimaforandringer. Caspar Haarløv og Lars Ostenfeld har været i Grønland for dokumentere klimaforandringernes betydning til den kommende film 'Into the Ice' og fortæller her om deres oplevelser i samtale med Sebastian Mernild og Jason E. Box, der begge forsker i klimaforandringer og glaciologi.