Preview Mode Links will not work in preview mode

Bloom


Sep 7, 2022

Naturbegrebet er til evig forhandling, og særligt modsætningen mellem natur og kultur er blevet diskuteret gennem generationer.

For er mennesket noget andet, eller indgår vi som pattedyr blot som endnu en levende del af den store sammenhæng?

Under egetræet bliver vi klogere på naturens natur med en gennemgang af naturbegrebets mangfoldige forståelsesmuligheder.