Preview Mode Links will not work in preview mode

Bloom


Aug 24, 2022

Vand er kilden til liv, men i verdens ørkener, hvor regnen falder sjældent og fordamper hurtigt, kan nogle arter alligevel leve og trives. Tag med ud i klodens tørreste og varmeste økosystem, når biologen Erick Lundgren fører os ind i, hvordan forvildede ørkenæsler graver vandhuller og brønde til gavn for ørkenens andre dyr. Spids ører, når vi åbenbarer ørkenøkologiens nyopdagede hemmeligheder og finder svar på, hvordan feltarbejdet og dyrelivet arter sig i den vilde ørkennatur.