Preview Mode Links will not work in preview mode

Bloom

Nov 23, 2022

For mange er Ursula K. Le Guin en af de største science fiction-forfattere overhovedet, og i disse år opdager flere og flere de fantastiske verdener, der gemmer sig i hendes vilde og grænsesøgende forfatterskab.

I år tog Bloom udgangspunkt i hendes fortælling ‘Større end riger og langsommere’, og i den...


Nov 16, 2022

Chris Watson er lydoptagelsernes Indiana Jones. Som øret bag David Attenboroughs
mange naturprogrammer på BBC, har han tunet mikrofonen ind på alle tænkelige
habitater og utænkelige arter verden rundt.

Watson er en af verdens absolut førende skikkelser inden for dokumentariske
feltoptagelser af naturens lyde –...


Nov 9, 2022

Alting er forbundet i kredsløb. Økologiske, økonomiske, kosmiske kredsløb. Vand stiger op på den ene side af kloden og falder som regn på den anden. Af jord er du kommet, til jord skal du blive.

d. 18 november har den vildtvoksende musikforestilling ‘MENS SOLEN BRÆNDER’ premiere på teater Sort/Hvid....


Nov 2, 2022

Verdens koralrev er blevet et af de mest gængse symboler på, at biodiversiteten er i krise.

De store, undersøiske samfund er et af de eksotiske økosystemer, vi kender som hotspots for et væld af forskellige livsformer. Men menneskeskabte klimaforandringer og stigende havtemperaturer er i færd med at omforme...