Preview Mode Links will not work in preview mode

Bloom

Jun 29, 2022

Grundstofferne går igen. De er byggesten i både vores kroppe, vores computere og naturen omkring os. Og selvom det er svært at begribe sammenhængen mellem kobber og datalagring, silicium og sårheling, så er grundstofferne altid til stede. 

Kunstneren Honey Biba Beckerlee undersøger i sin kunstneriske praksis de...