Preview Mode Links will not work in preview mode

Bloom

Mar 30, 2021

“Skoven er dynamisk. Der kommer lysninger, og der vokser nye træer op. Ligesom cellerne i vores krop heller ikke er de samme som sidste år, så er skoven under evig forandring.”  

Træerne i skoven er ikke bare et naturskønt baggrundstapet for menneskets færden – de er en del af et...


Mar 2, 2021

“When we make images of the sky, the image is a place where three things happen: speculation about cosmic space meets with technological innovation and visual experimentation.”

Himlen over os er en kilde til fascination for både kunstnere og videnskabsfolk.

Billedkunstneren Nanna Debois Buhl retter i sine værker...